кош-корт


кош-корт
Geflügel n.

Татарча-алманча сүзлек. 2009.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • кош-корт — Йорт кошлары. Һәртөрле киек кошлар, вак җәнлекләр …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җим — 1. Кош корт өчен әзерләнгән азык; көрпә, ярма кебек нәрсәләрне болгатып ясалган ботка сыман масса. Кош кортка сибә торган ярма, бөртек. Үсемлек орлыгы – кош корт өчен азык 2. Азык. Ашамлык, ашый торган нәрсә өйдә зәррә кадәр җим дә юк 3. Балык… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тибү — I. 1. Җиргә яки башка нәрсәгә, алга яки артка аяк селтәп бәрү, аяк белән ору. Һөҗүм итеп яки үз үзен саклап, арт аяклары белән ору, бәрү (ат тур.). Аяк белән тибәреп туп һ. б. уйнау тур. 2. Кар астыннан үләнне аяк белән казып табу һәм шул рәвешчә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • басу — I. и. Культуралы үсемлекләр үстерелә торган җир мәйданы, иген кыры. Иген кырының аерым бер иген үскән өлеше үлән басуы. БАСУ КАПКАСЫ – Авылдан кырга чыгу юлларында корылган капка, кыр капкасы. II. БАСУ – ф. 1. Аякка калкыну, вертикаль хәлгә килү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • абзар — Терлек һәм кош корт яба яки асрый торган каралты …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • асрау — I. и. 1. Өй эшләрен башкаручы хезмәтче хатын кыз. II. АСРАУ – ф. 1. Карап, тәрбияләп, үстереп, үрчетеп тоту (мал, кош корт тур.). Ашатып эчертеп үз яныңда тоту, яшәтү. Карап, тәрбияләп үстерү 2. Матди яктан тәэмин итеп тору мәчет янында мәдрәсә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • аталык — I. 1. Ата булу 2. Токым өчен калдырылган, ир җенесеннән булган кош корт яки хайван 3. Чәчәкләрдә серкә күзәнәге. II. АТАЛЫК – бор. 1. Хан, би, дворян һ. б. ларның ир баласын тәрбияләүче яки, гомумән, берәр кардәш танышының ир баласын махсус… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бәйләнү — 1. (Бәйләү) 2. күч. Керешү, алыну, башлау (гадәттә күңелгә ошап җитмәгән берәр эшкә). күч. Берәр эшкә бик нык бирелеп, аннан арынып тора алмас дәрәҗәдә мавыгу 3. күч. Башланып китү (сүз тур.) 4. күч. Вак, әһәмиятсез яки формаль кимчелек… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бәйләнчек — с. 1. Бәйләнүчән. Еш борчып торучан. Гел ташланып, таларга, тешләргә торучы (хайваннар, кош корт тур.) 2. Ихтыярсыздан күңелгә килеп тынгысызлый торган (уй һ. б. тур.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бүксәле — Зур бүксәле (кош корт тур.) 2. Зур, кабарып торган корсаклы (кеше тур.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • дебет — I. 1. Хайван яки кош корт мамыгы 2. Йоннан яки мамыктан катып эшләнгән чигү җебе. II. Д ЕБЕТ – Бухгалтер кенәгәсендә: счетның барлык керемнәре, бирәчәкләрне һәм тотылачак чыгымнарны терки торган ягы; киресе: кредит …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге